Content

Level 4 - Intermediate

Stupeň Intermediate sa vzťahuje k pokročilým hovorcom a v celoeurópskom referenčnom rámci je označený indexom B1. Zvládnutie tejto úrovne je možné oficiálne potvrdiť Cambridgeskou štátnou jazykovou skúškou a obdržaním certifikátu FCE. (Rozsah slovnej zásoby: 1700 slov)

Readers tejto úrovne oproti predchádzajúcim ďalej obsahujú:

  • Zámená no one, each other, such
  • Prídavné mená nearly as, just as, not quite as, less / least, enough
  • Trpné rody slovies v present a pást continuous. Present perfect continuous a pást perfect, have something done, make / rokov + infinitive, used to / was / was / were / going to, had better, may / might, ďalšie použitie slovesa must, would, ďalej should / ought to
  • Spojovací výraz as well as
  • Rozvíjanie rôznych druhov kondicionál
Vydávateľ
Pearson Readers
Výsledok 1 - 18 z 61

Falling Leaves

B1 - Level 4 (1700 headwords)
Adeline Yen Mah
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

Detective Work

B1 - Level 4 (1700 headwords)
John Escott
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

Knife Edge

B1 - Level 4 (1700 headwords)
Malorie Blackman
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

The Go-Between

B1 - Level 4 (1700 headwords)
L.P. Hartley
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

Pearson English Readers: 1984

B1 - Level 4 (1700 headwords)
George Orwell
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

Three Adventures of Sherlock Holmes

B1 - Level 4 (1700 headwords)
Sir Arthur Conan Doyle
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

Strangers on a Train + Audio CD

B1 - Level 4 (1700 headwords)
Patricia Highsmith
6,27 €
Bežná cena7,85 €
Dostupnosťskladom

The Canterville Ghost and Other Stories

B1 - Level 4 (1700 headwords)
Oscar Wilde
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

Marvel's Guardians of the Galaxy

B1 - Level 4 (1700 headwords)
7,27 €
Bežná cena9,10 €
Dostupnosťskladom

Checkmate

B1 - Level 4 (1700 headwords)
Malorie Blackman
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

The Time Machine + Audio CD

B1 - Level 4 (1700 headwords)
H. G. Wells
6,27 €
Bežná cena7,85 €
Dostupnosťskladom

The Mirror Cracked from Side to Side

B1 - Level 4 (1700 headwords)
Agatha Christie
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

Shakespeare-His Life and Plays

B1 - Level 4 (1700 headwords)
Will S. Fowler
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

1984 + Audio CD

B1 - Level 4 (1700 headwords)
George Orwell
6,27 €
Bežná cena7,85 €
Dostupnosťskladom

Love Actually + Audio CD

B1 - Level 4 (1700 headwords)
Richard Curtis
6,27 €
Bežná cena7,85 €
Dostupnosťskladom

The House of Stairs

B1 - Level 4 (1700 headwords)
Barbara Vine
6,44 €
Bežná cena8,06 €
Dostupnosťskladom

The Time Machine

B1 - Level 4 (1700 headwords)
H. G. Wells
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

The Merchant of Venice

B1 - Level 4 (1700 headwords)
William Shakespeare
5,95 €
Bežná cena7,45 €
Dostupnosťskladom

Additional information