Content

Level 1 - Beginner

Beginner plynule nadväzuje na easystarts, pričom slovná zásoba je navýšená o ďalších 100 slov. (Rozsah slovnej zásoby: 300 slov)

Čitatelia sa tu stretnú s ďalšími gramatickými javmi a slovíčkami:

  • Podstatné mená - PRECHODNÍK (tvar -ing)
  • Základné zámená ukazovacie (these, those)
  • Číslovky do 1000. Neurčité číslovky: a little, a lot of, múch, many
  • U slovies Present continuous s významom do budúcnosti, past simple u pravidelných slovies, a u týchto nepravidelných slovies: came, did, had, said, was, were, went. Ďalej čas budúce s going to, potom sloveso can, frázy would like, tvary -ing a infinitív po like a stop
  • spojka because
Vydávateľ
Pearson Readers
Výsledok 1 - 18 z 47

Sadie's Big Day at the Office + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Lisa In London + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Paul Victor
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Six Sketches

A1 - Level 1 (300 headwords)
Leslie Dunkling
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Surfer!

A1 - Level 1 (300 headwords)
Paul Harvey
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Marcel and the Shakespeare Letters

A1 - Level 1 (300 headwords)
Stephen Rabley
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Jennifer Lopez

A1 - Level 1 (300 headwords)
Rod Smith
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Surfer! + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Paul Harvey
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Girl Meets Boy

A1 - Level 1 (300 headwords)
Derek Strange
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Daniel Radcliffe

A1 - Level 1 (300 headwords)
Vicky Shipton
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Run For Your Life

A1 - Level 1 (300 headwords)
Stephen Waller
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Muhammad Ali

A1 - Level 1 (300 headwords)
Bernard Smith
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Speed Queens + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Rod Smith
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Run For Your Life + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Stephen Waller
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Rip Van Winkle The Legend of Sleepy Hollow + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Washington Irving
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Karen and the Artist

A1 - Level 1 (300 headwords)
Elizabeth Laird
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Pele

A1 - Level 1 (300 headwords)
Rod Smith
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Pele + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Rod Smith
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

William Tell + Audio CD

A1 - Level 1 (300 headwords)
Friedrich von Schiller
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Additional information