Content

Easystarts

Easystarts predstavuje ideálnu možnosť naučiť aj úplných začiatočníkov čítať jednoduchý anglický text. Slovná zásoba aj gramatika je základná. (Rozsah slovnej zásoby: 200 slov)

Použitá sú:

  • Jednoduchá podstatné mená v jednotnom a množnom čísle 's
  • Základné zámená ukazovacie (this, that) či opytovacie (who, what).
  • Členmi určité a neurčité, základné tvary čísloviek (1st, 2nd)
  • Jednoduchá prídavné mená
  • Tvary slovies (to be, have got, can), časovanie present simple a present continuous
  • Príslovky where, when, why, how (múch / many), very, too
  • Spojky and, but, or. Maximálne dvouvětná súvetia.
Vydávateľ
Pearson Readers
Výsledok 1 - 18 z 39

Tom Cruise

A1 - Easystart (200 headwords)
Rod Smith
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Marcel and the Mona Lisa

A1 - Easystart (200 headwords)
Stephen Rabley
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

San Francisco Story

A1 - Easystart (200 headwords)
John Escott
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Dino's Day in London

A1 - Easystart (200 headwords)
Stephen Rabley
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

The Last Photo

A1 - Easystart (200 headwords)
Bernard Smith
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Flying Home

A1 - Easystart (200 headwords)
Stephen Rabley
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Dino's Day in London + Audio CD

A1 - Easystart (200 headwords)
Stephen Rabley
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Between Two Worlds

A1 - Easystart (200 headwords)
Stephen Rabley
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Tinker's Farm

A1 - Easystart (200 headwords)
Stephen Rabley
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Lucky Break + Audio CD

A1 - Easystart (200 headwords)
John Escott
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Tinker's Island

A1 - Easystart (200 headwords)
Stephen Rabley
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Maisie and the Dolphin + Audio CD

A1 - Easystart (200 headwords)
Stephen Rabley
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Flying Home + Audio CD

A1 - Easystart (200 headwords)
Stephen Rabley
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

Marcel and the White Star + Audio CD

A1 - Easystart (200 headwords)
Stephen Rabley
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

A New Zealand Adventure

A1 - Easystart (200 headwords)
Jan Thorburn
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

The White Oryx + Audio CD

A1 - Easystart (200 headwords)
Bernard Smith
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

The Leopard and the Lighthouse + Audio CD

A1 - Easystart (200 headwords)
Anne Collins
4,73 €
Bežná cena5,92 €
Dostupnosťskladom

The Leopard and the Lighthouse

A1 - Easystart (200 headwords)
Anne Collins
4,48 €
Bežná cena5,61 €
Dostupnosťskladom

Additional information